Kavramlar

Özellikle Kur'an ve Sünnetin anlaşılması yolunda bilinmesi Müslümanlar için zaruri olan kelime ve kavramlara ilişkin yazılar bulacaksınız. Merak ettiğiniz başka kavramlar olursa bizlere iletiniz...

Bu kategoriden bildirim almak istiyorsanız abone olun...

Mescid

Mescid kelimesi, secde etmek fiilinden türemiş bir ism-i mekân olup, secde edilen yer anlamına gelir. Secde, iki türlüdür. Biri, canlı...

Oku

Venhar

Belirtmek gerekir ki, nahr sözcüğü klâsik eserlerde iyice irdelenmeden Türkçeye en uzak anlamı olan "kurban kes" şeklinde çevrilmiştir. Bu durum, "ğalât-ı meşhur,...

Oku

Huşû

Ha-şe-a kelimesi gözünü yere indirmek, sesini kısmak, itaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, korkmak gibi anlamlara gelmektedir. Cabir’den gelen bir...

Oku

Ebter

 Ebter sözcüğü, kâfir bir zihnin ürettiği böylesi karalama kampanyasının bir parçasıdır ve Kur'an’ı inzal eden Allah, hiçbir sakınca görmeden, kâfirlerin...

Oku

Cemaat

 Ce-me-a fiili toplamak, derlemek, birleştirmek, bir araya getirmek, biriktirmek, birlik oluşturmak gibi anlamlara gelir. Bu fiilin pek çok türevi Kur'an’da...

Oku

Zulüm

Arap, kazılması uygun olmayan bir yeri kazdığı zaman, ‘zalemtü’l-arda’ (yere zulmettim) demektedir. Bu durumda o yere mazlum, çıkan toprağa da...

Oku

Adalet

 A-de-le fiili sözcük olarak insaflı olmak, işte doğru olmak; iki şeyin arasını denkleştirmek, eşitlemek, doğrultmak gibi anlamlara gelmektedir. Aynı fiilin...

Oku

Basiret

‘Basiret’, kelime olarak ‘görmek’ anlamındaki ‘ba-sa-ra’ fiil kökünden türemiş bir mastardır. Bir terim olarak basiret, idrak (anlayış/kavrayış) kuvveti, derin görüş,...

Oku

Kadir gecesi

KADİR GECESİ Kur'ân’ın bizzat kendisi yine Kur'ân’ı tanıtmaktadır. Kur'ân’ın ne zaman, nasıl, niçin, hangi dilde indiğine (vs.) ilişkin açıklamalar ihtiva...

Oku