Kavramlar

Özellikle Kur'an ve Sünnetin anlaşılması yolunda bilinmesi Müslümanlar için zaruri olan kelime ve kavramlara ilişkin yazılar bulacaksınız. Merak ettiğiniz başka kavramlar olursa bizlere iletiniz...

Bu kategoriden bildirim almak istiyorsanız abone olun...

Zühd

Zühd isminin kök fiili olan ze-hi-de bir şeye rağbet etmemek, küçümseyip terk etmek demektir. Öz olarak ‘az olma’yı bildirir. Bir...

Oku

Zikir

ZİKİR Kur'anî kavramları kendi bütünlüğü içinde yerli yerince kullanmak ve değerlendirmek, Kitab'a inanmanın borcudur. Kur'an kavramlarından Allah'ın muradına uygun anlamlar elde...

Oku

BEKÂ

BEKÂ Be, gaf, ye harflerinden oluşan be-gı-ye (begâ) fiili kök olarak devam etmek, sabit olmak, kalmak, devamlılık anlamına gelir. Türkçe...

Oku

Kadir gecesi

KADİR GECESİ Kur'ân’ın bizzat kendisi yine Kur'ân’ı tanıtmaktadır. Kur'ân’ın ne zaman, nasıl, niçin, hangi dilde indiğine (vs.) ilişkin açıklamalar ihtiva...

Oku

Hisbe

HİSBE Ha-se-be fiili saymak, hesap etmek, ölçmek, takdir etmek gibi anlamlara gelmektedir. Fiil ha-su-be olduğunda soylu-şerefli olmak,ha-si-be olduğunda zannetmek şeklinde...

Oku

Berat Gecesi

Berat “kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelen Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Şaban ayının on beşinci gecesinde...

Oku

Mirac

MİRAC İSLAM’IN NERESİNDEDİR? Giriş Bu gecenin mirac kandili olduğu söyleniyor. Camiler akşama mevlidli kutlamalara hazırlanıyorlar. TV’lerin canlı yayın araçları camilerin...

Oku

Re’y

REY Arapça bir kelime olan re’y sözlükte, görmek, görüş, düşünce ve düşünerek bir neticeye varmak anlamlarına gelmektedir. İslam hukukunun önemli...

Oku

Namus

NAMUS Dilimizdeki "namus" kavramı, orijininden oldukça farklı bir anlam zeminine kaymış vaziyettedir. Namus kelimesinin Yunanca nomos'dan türedi¤i kabul edilmektedir. Nomos...

Oku

Küfür

KÜFÜR ‘Küfür’ ve ismi faili olan ‘kâfir’ Kur’an’ın anahtar kavramlarından birisidir. İmanın zıddı olarak, Kur’an öğretisinin neredeyse yarısını oluşturur. Dolayısıyla...

Oku

Mescid

Mescid kelimesi, secde etmek fiilinden türemiş bir ism-i mekân olup, secde edilen yer anlamına gelir. Secde, iki türlüdür. Biri, canlı...

Oku

Venhar

Belirtmek gerekir ki, nahr sözcüğü klâsik eserlerde iyice irdelenmeden Türkçeye en uzak anlamı olan "kurban kes" şeklinde çevrilmiştir. Bu durum, "ğalât-ı meşhur,...

Oku

Huşû

Ha-şe-a kelimesi gözünü yere indirmek, sesini kısmak, itaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, korkmak gibi anlamlara gelmektedir. Cabir’den gelen bir...

Oku

Ebter

Ebter sözcüğü, kâfir bir zihnin ürettiği böylesi karalama kampanyasının bir parçasıdır ve Kur'an’ı inzal eden Allah, hiçbir sakınca görmeden, kâfirlerin...

Oku

Cemaat

Ce-me-a fiili toplamak, derlemek, birleştirmek, bir araya getirmek, biriktirmek, birlik oluşturmak gibi anlamlara gelir. Bu fiilin pek çok türevi Kur'an’da...

Oku

Zulüm

Arap, kazılması uygun olmayan bir yeri kazdığı zaman, ‘zalemtü’l-arda’ (yere zulmettim) demektedir. Bu durumda o yere mazlum, çıkan toprağa da...

Oku

Adalet

A-de-le fiili sözcük olarak insaflı olmak, işte doğru olmak; iki şeyin arasını denkleştirmek, eşitlemek, doğrultmak gibi anlamlara gelmektedir. Aynı fiilin...

Oku

Basiret

‘Basiret’, kelime olarak ‘görmek’ anlamındaki ‘ba-sa-ra’ fiil kökünden türemiş bir mastardır. Bir terim olarak basiret, idrak (anlayış/kavrayış) kuvveti, derin görüş,...

Oku