Yakup DÖĞER

Yakup DÖĞER

Tarih İnsana Ne Öğretir?

Tarih İnsana Ne Öğretir?

1. “Ulu kadı Ebu-Saad el-Haravi, sarıksız, kafası matem işareti olarak kazınmış bir şekilde, el-Müstazhir-Billâh’ın geniş divanına bağırarak girer. Peşinde genç...

İstibdad

İstibdad

Osmanlı modernleşmesi ile birlikte, hemen her alanda kaçınılmaz değişimler ortaya çıkmış, bu değişimlerle birlikte, yaşanan konjonktürel duruma göre de birçok...

Seküler Siyasetin Vaizleri

Seküler Siyasetin Vaizleri

Modernleşme ile birlikte zuhur eden seküler ulus devlet, kutsallaşıp Tanrı makamına çıkarken, tebaasının da bu ölümlü tanrıya itaati sorgusuz mecbur...

Şehr-i Ramazan ve Oruç

Şehr-i Ramazan ve Oruç

“Ramazan ayı, içerisinde insanlar için hidayet rehberi, doğruyu gösteren açık belgeleri kapsayan ve hak ile batılı birbirinden ayıran kitap olarak...

Ulema Nerede Hata Yaptı?

Ulema Nerede Hata Yaptı?

Meşrutiyet dönemi ulamasının İttihat ve Terakki ile iş tutması, şüphesiz ki en çok tartışılan meselelerden biridir. Ulema – ilmiye sınıfının...

Çağın Ebu Leheb’leri

Çağın Ebu Leheb’leri

İslam’ın kurtuluş çağrısına karşı her çağın Nemrutları, Firavunları, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri vardır ve olacaktır. Her çağın, yeryüzünün neresinde olursa...

Cumhuriyet Aydını

Cumhuriyet Aydını

Osmanlı bakiyesi topraklar üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosu ve iradesi, geçmişiyle bağını kesmeyi, laik seküler değerler doğrultusunda yeni bir...

Şehrin zihniyeti

Lale Devri:Sefahatin Kısa Tarihi

Tarihimiz bugünümüze benzerliği ve yaşadığımız döneme ışık tutması bakımında olağanüstü hadiselerle doludur. Tarih bir milletin hafızasıdır demişler. Tarihe bakar günü...

Page 1 of 2 1 2

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist