Yakup DÖĞER

Yakup DÖĞER

Zülf-i Yare Dokunmak

Zülf-i Yare Dokunmak

Klasik nasihatnamelerde, iyiliği ve güzelliği tavsiye eden, amele yönelten metinlerde, “önce kendi nefsime” tabirine sık sık rastlarız. Yani müellif, biraz...

Medeniyet Kavramı Üzerine

Medeniyet Kavramı Üzerine

Müslümanlık düşüncesine sonradan dahil olan onlarca kavram mevcuttur. Bu kavramların içinde en önemlilerinden biri şüphesiz ki Medeniyet kavramıdır. Medeniyet kavramının...

Hak

Hak

“Hak, Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.” (Ali İmran 60. ayet) İnsan fıtratı için yaşanabilir bir dünyanın imkânı, Hak olanın...

İslam’ın aktif kimliği

Bütün peygamberler, bulundukları topluma nebi olarak geldiklerinde, toplumlarını vahyin öngörüsünde dönüştürmek ve kurulu olan cahili düzeni değiştirmek, Allah’ın hâkimiyetini tevhid...

Postmodern Sentez

Modern tasavvur aydınlanma geleneği çerçevesinde dini ve dinden olanı sürekli olarak hayatın dışına iterek, manevi olanın tamamen hayattan ve kamusal...

İKTİDAR NEDİR?

Yazıda ele alınan iktidar türü, “modern kurucu iktidar” dır. “İslami İktidar” tanımını içermez. İnsanoğlunun sınır tanımaya isteklerinin en belli başlıları,...

İKTİDAR VE ŞİDDET

İktidar ve şiddet üzerine değinmeye başlamadan önce, şuna dikkat çekmekte fayda vardır ki, kanaatimizce şiddeti anlama açısından burası önemlidir. Şiddet...

DEVLETİN DİNDEN SOYUTLANMASI

 Modern devlet kurgusunda, din devletten soyutlanmış, bireysel alana itilmiş, tamamen bireyin kalbine gömülmüş bir yapı içerisinde işler, yani sekülerdir/dünyevidir ve...

POSTMODERN TEFRİKA

 Ne postmodernizmin ne de tefrikanın tanım, tarif ve mahiyetini izaha gerek kalmadan direk konuya girmekte fayda var. Zira her iki...

MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI?

 Derin bir uykunun içinde rüyalar görenler, ancak uyandıklarında anlar gördüklerinin bir rüya olduğunu. Rüyalardaki mutluluğun ve huzurun efsunu, gerçek hayatın...

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist