Öncü Şahsiyetler

Allah Rasulü'nden günümüze kadar, Müslümanların hayatlarına bir şekilde dokunmuş, nebevi mücadele metodunu anladığı kadar uygulamaya çalışmış ve Kur'an'ı tevhidi çizgide yorumlayıp amelleriyle ayakta tutmaya çalışmış düşünür ve yazarların hayat hikayelerinde bizler için dersler muhakkak vardır.