Erdal BAYRAKTAR

Erdal BAYRAKTAR

Teyakkuz Hali

Teyakkuz Hali

Müminin iman ve cihad üzere, İslam Ümmeti’nin aziz, örnek ve şahit olarak yaşayıp, meskenet ve zillet haline düşmemesi için ne...

Meskenet Hali

Meskenet Hali

Müslüman için hayat ‘iman ve cihad’ tır. Şair de dizelerinde; “hayat iman ve cihad, alnımızın yazısı” demiş. Mümin, Allah’a(c.c) güvenen, varlığa emniyet/...

Mutedil İnsan

Mutedil İnsan

Günlük hayatta, işittiğimiz sözlere, gördüğümüz olaylara/olgulara karşı bir aksülamelde bulunuruz. Bu tabi hal, bizim kişiliğimizi, kimliğimizi, mesleğimizi izhar eder. Bundan...

Erguvanlar da Mahzun Kaldı

Erguvanlar da Mahzun Kaldı

Korona virüs musibeti sebebiyle kişisel, toplumsal rutinlerimiz, hedeflerimiz, planlarımız ya ertelendi ya da tümden iptal oldu. Her musibetin isabet edene...

Öldüğümüzle Kaldık

Öldüğümüzle Kaldık

Yeni Zelanda katliamı ve beraberinde yaşananlar bize, Firavun rejiminin kontrolündeki sihirbazların/medyanın, uluslararası kamuoyunu etkileme gücünü ve Türkiye örneğinde yaşandığı gibi...

Emperyalist Dile Mahkûm Olmak

Emperyalist Dile Mahkûm Olmak

Türkiye’de, ekonomik kriz vesilesiyle yaşanan tartışmaların dilini takip ettiğimizde gördüğümüz şudur: Mutabıkıyla, muhalifiyle her kesim emperyalist dil’e mahkûm bir şekilde...

Şirk’in Maliyeti

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle yaşanan siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal… değişimler, ABD’de, Trump’ın siyasal iktidarın başına geçmesiyle yeni boyutlar kazanarak devam...

İbnü’l Vakt Olmak

Evvel- Ahir, Halık olan Rabb’ül Alemin, bütün varlığı yarattığı gibi Vakit’i/ zamanı da yaratmıştır. Vaktin sahibi Allah, emanetçisi insandır. Kur’an,...

MÜFSİTLERDEN EMAN DİLEMEK

Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir....

HATIRLAMAK SORU SORMAKTIR

 Srebrenitsa dönüşünde Saraybosna’ nın mutena köşelerinden Osmanlı yadigarı Baş Çarşı’da ki  Kolobara Han’da hasbihal için buluştuğumuz Bosnalı kardeşimiz, Bosna’yla ilgili...

SEKÜLERLEŞME

 Asr Suresi’nde üzerine yemin edilen/dikkat çekilen zaman/ çağ/ dönem vurgusu kıyamete kadar geçerli bir uyarıdır. Her kişi, nesil, ümmet kendi...

AİDİYET TASAVVURU

 Aidiyet, sözlüklerde genel olarak “bir şeye ait olmak, kişinin kendisini bir şey ile ilişkilendirmesi, irtibatlandırması veya herhangi bir şekilde bir...

ARZA HALİFE OLMAK

Kâinatta var olan her varlığın var oluşunu anlamlı kılan bir amacı vardır. Hâlık-ı Zülcelâl mevcudatı halk ettikten sonra onları tesviye...

YENİ DÜNYA YENİ SAVAŞLAR

 Yeryüzü, 19. yüzyıldan itibaren siyasal, ekonomik, kültürel olarak Batı zihniyet yapısının tanımladığı, şekillendirdiği kavram ve kurumların etkisi altında bulunmaktadır. Coğrafi...

GELECEK TASAVVURU

 İnsan umutlarıyla, hayalleriyle, idealleriyle hayata tutunur, hayatını anlamlı kılar. Umutları, hayalleri, idealleri yaralanan insanlar, yaşam heyecanını, dinamizmini kaybeder. Bu azalma...

PROPAGANDA ÇAĞINDA HAKİKATI ARAMAK

 Teknoloji Devrimi ve beraberinde iletişim araçlarında gerçekleşen büyük değişim ve çeşitlenme, yerkürede ve hayatlarımızda köklü değişimlere sebebiyet veriyor. Küreselleşme ideolojisiyle...

TARİHİN YÜKLEDİĞİ MİSYON

İbn-i Haldun’a atfedilen “coğrafya kaderimizdir” sözü, son yaşadıklarımızla birlikte yeniden gündemimize girdi. Coğrafya hem avantaj hem de dezavantajdır. Orada yaşadığınız...

ULUS DEVLETTEN KABİLEYE

 Daru’l-İslam beldelerinin yaşadığı zihinsel, ruhsal, toplumsal, siyasal, fiziksel parçalanma genişleyerek, derinleşerek devam ediyor. Bu parçalanmayı ve sonuçlarını Afganistan, Sudan, Irak,...

KULLUKTAN MÜŞTERİLİĞE

 Tevhid dini İslam, Hz. Adem’den Hz. Muhammed(s.a.v)’ e kadar bütün insanları ilahlık taslayan insanların zulmünden, gerçek İLAH olan Allah’ın (c.c)...

Page 1 of 2 1 2

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist