Abdi KEÇELİ

Abdi KEÇELİ

FURKAN AYI

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. (Bakara/185)   Ramazan ayı...

KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR

“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir.” (isra/9) Kur’an-ı Kerim, Allah’ın Elçisi Muhammed(s)’e vahiy yoluyla Allah tarafından indirilen mübarek...

RÜYA İLE GELEN İLİMLER

Tasavvuf kültüründe rüya, sufiler için bir bilgi kaynağı olmuş, birçok sufide olduğu gibi İbnü’l Arabi, Şıhabuddin Suhreverdi, Said Nursi gibi...

KİTABI YANLIŞ OKUMAK

İnsanlığın var olduğu günden bu yana süregelen hak-batıl mücadelesinin farklı versiyonlarını yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de İslam aleminin...

İKRA

Allah resulünü Hira mağarasına yönlendiren ve orayı zaman zaman mekan tutmasına sebep olan ana düşünce toplumsal düzenin bozukluğu ile alakalıydı. ...

RAMAZAN DEMEK

Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan, bir rehber olmak üzere Kur’an’ın indirildiği aydır....

ALLAH RESULÜ-2 (S)

Müslümanlar, tarihte hak ile batılın ayırt edilmesinin temel ayağı sayılan ve  ayın on dördü gibi parlak olan Bedir’den sonra  yeni...

ALLAH RESULÜ (s)

Hiç kuşkusuz O’nu en güzel tanıtan kitap, Allah’ın kelamı Kur’an’ı Kerim’dir. Şüphesiz doğru bilgiler ancak doğru kaynaklardan elde edilir. Doğru...

KUR’AN ŞİFADIR

 Zulmün sahibinin insan olduğunu düşünen zihin, insanın nasıl yaratıldığını da düşünürse ilk insanların bir arada olduğunu, tefrikanın şeytana/batıl’a uymakla sonradan...

RAMAZAN AYI

Ramazan, her türlü fikrî kirliliğin, zihin kirliliğinin; şehvet, ihtiras aç gözlülük; haksızlık, zorbalık ve tiranlık gibi daha sayabileceğimiz kötü hasletlerin...

İSLAM VE İLİM ANLAYIŞIMIZ

 İSLAM VE İLİM ANLAYIŞIMIZ Abdi Keçeli Müslümanların ilimle olan münasebetleri, yaşadığımız dönem itibari ile pekte iç açıcı olduğu söylenemez. Genel...

HADİS GERÇEĞİ

Bugün Müslümanların en büyük zaaflarından biri, modern dünya gözü ile okuduğu Kuranı, bir türlü Allah Resulü’nün yaşadığı zamana götürememektedir. Kuran’ın...

RAMAZAN YAĞMURU

(R-M-D) kökünden gelen bu kelimeyi Araplar genelde, sıcaklık/kızgınlık merkezinde kullanmış. Mesela sıcakta kalmış taşa er-ramzau, sıcak otlak yerine el-mermiz, yaz...

OKUMA ÜZERİNE

Kur’an evrensel bir kitapsa, Mekke toplumuna hitap ettiği kadar, günümüz toplumuna da hitap etmelidir. Kur'an’ı muhatap alan bir mü'min, onu...

TEHLİKELİ İKİLİ

 Aklımda uzun süreden beri Anadolu’da Nakşîliğin gelişim seyri üzerine edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak vardı. Ancak gün geçmiyor ki yeni gelişmeler,...

Page 1 of 2 1 2