Etiket: Abdullah Yıldız

Müslüman Kimliği ve Namaz

Müslüman Kimliği ve Namaz

Namazı ve Müslüman kimliğini vurgulayan Hac suresinin son iki (77-78.) âyeti anlamlıdır: “Ey iman edenler! Rükû ediniz, secde ediniz, Rabbinize ibadet ediniz, hayır yapınız ...

Kur’ân ve Namaz

Kur’ân ve Namaz

Peygamberimiz (s.a) buyurur ki: “Ümmetim üzerine iki şeyden korkarım: Bolluk olan yerlere göçüp şehvetlerine uyarlar da namaz kılmayı ve Kur’ân okumayı terk ederler” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/146,156). Yüce ...

Modern Putperestlik

Modern Putperestlik

Son yıllarda insanlığın bir “inanç boşluğu” ya da “iman krizi” yaşadığı herkesin malumudur. Özellikle gençliği derinden etkileyen bu krizi doğru teşhis etmeliyiz ki, doğru ...