Etiket: Abdullah Yıldız

İlâhî Hitaba Muhatap İnsan… Allah-İnsan Ahidleşmesi/Sözleşmesi

İnanç Boşluğu

Son zamanlarda ateizm, deizm ve agnostisizm gibi akımlara savruldukları söylenen insanlarımızın içine yuvarlandıkları felaketler, Hac suresinin 30-31. ayetlerindeki uyarı ve ...

Müslüman Kimliği ve Namaz

Müslüman Kimliği ve Namaz

Namazı ve Müslüman kimliğini vurgulayan Hac suresinin son iki (77-78.) âyeti anlamlıdır: “Ey iman edenler! Rükû ediniz, secde ediniz, Rabbinize ibadet ediniz, hayır yapınız ...

Kur’ân ve Namaz

Kur’ân ve Namaz

Peygamberimiz (s.a) buyurur ki: “Ümmetim üzerine iki şeyden korkarım: Bolluk olan yerlere göçüp şehvetlerine uyarlar da namaz kılmayı ve Kur’ân okumayı terk ederler” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/146,156). Yüce ...

Modern Putperestlik

Modern Putperestlik

Son yıllarda insanlığın bir “inanç boşluğu” ya da “iman krizi” yaşadığı herkesin malumudur. Özellikle gençliği derinden etkileyen bu krizi doğru teşhis etmeliyiz ki, doğru ...

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist