Venhar Kur’an Evi

Sitemizin de yazarlarından Mehmed Durmuş’un anlatımı ile her Pazartesi akşamı 19:00’da başlayan Tefsir derslerimizde; sade, kavram odaklı ve günümüzdeki yaşamlara ışık tutacak mahiyette olmasına dikkat ediliyor. Mushaf sırasının takip edildiği derslerin bir tanesi yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

Her Hafta Perşembe günleri 19:30’da bir konuşmacının söz aldığı Yakın Tarih Okumaların, 45’er dakikalık iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Venhar Kur’an Evi’nde gerçekleştirilen ve inşallah 23 hafta sürecek olan bu seminer dizisinin konu ve konuşmacılarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

 

NO TARİH KONU KONUŞMACI
1 04.10.2018 3. Selim ve 2. Mahmut Dönemi Reformlar Siyasi ve İktisadi Duruma Genel Bir Bakış ERDEM ZERAN
2 11.10.2018 Tanzimat Dönemi ve 1873-1878 Yılları Bunalımı ZÜLEYHA KOÇAK
3 18.10.2018 1. Meşrutiyet- 2. Meşrutiyet ve Pozitivizm Gelişmesi (Pozitivist Yayınlar ve Aydınlar MEHMET AKİF COŞKUN
4 25.10.2018 Jön Türkler ile İttihat ve Terakki Partisi SALİH GERGERLİOĞLU
5 01.11.2018 1. Dünya Savaşında Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler ve Savaşın Osmanlı Devletine Etkileri ALAADDİN AYDIN
6 08.11.2018 TBMM Hükümeti  1. Meclis (1920-1923) ALAADDİN AYDIN
7 15.11.2018 Cumhuriyet Döneminde Aydınlar ve Siyasal Sisteme Katkıları (Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yunus Nadi, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay vs.) BÜNYAMİN ZERAN
8 22.11.2018 BÜNYAMİN ZERAN
9 29.11.2018 Türkiye’de Siyasal Sistemin İnşası (1923-1926) ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ABDİ KEÇELİ
10 06.12.2018 Türkiye’de Laikliğin İnşası ve Siyasal Devrimler EMİNE NUR KANTAR
11 13.12.2018 Cumhuriyet’in Kuruluşundan Mustafa Kemal’in Ölümüne Kadar ki Süreçte Türkiye’de İktisadi Tablo MUHAMMED İKBAL DURMUŞ
12 20.12.2018 Mustafa Kemal’in Ölümünden Sonraki Tek Partili Dönem Milli Şef Dönemi METİN MAVUŞGİL
13 27.12.2018 Cumhuriyet Dönemi STK’ları (Türk Ocakları, Halkevleri) MEHMET AKİF COŞKUN
14 03.01.2019 Azınlıklar Konusu İNANÇ ÖZEKMEKÇİ
15 10.01.2019 Türkiye’de Ordu Devlet İlişkisi ve Darbeler 1960-1971 ve 1980 Darbeleri HÜSEYİN ÇAKMAK
16 17.01.2019 Özal Dönemi ve Türkiye’nin Liberalleşmeye Açılan Yüzü M. KÜRŞAT ATALAR
17 24.01.2019 Türkiye’de İslamcılık Düşüncesinin Tarihi Seyri (Osmanlı’nın Son Döneminden 1970’lere Kadar) İFFET DURMUŞ
18 31.01.2019 İslamcıların Erbakan Özelinde Partileşmeyle İmtihanı ve Erbakan’ın Kurduğu Partilerin Siyasi ve Dini Düşünce Dinamiği HÜSEYİN ÇAKMAK
19 07.02.2019 1960 Sonrası Sol ve İslamcı Akımlar MUHAMMED İKBAL DURMUŞ
20 14.02.2019 AKP Dönemi Türkiyesi ve AKP’nin Geçirdiği Düşünsel Evreler ERDEM ZERAN
21 21.02.2019 Fethullah Gülen Cemaati ve Düşünsel Kimliği RUFİ TİRYAKİ
22 28.02.2019 27 Nisan E-Muhturasından Sonraki Devlet Refleksindeki Değişimler, Gülen Cemaatinin Siyasete Etkisi ve Sonrasındaki Askere Yönelik Operasyonlar EMİN YILDIRIM
23 07.03.2019 15 Temmuz Darbesi, AKP’nin Süreçteki Rolü ve Darbe Sonrası Siyaseti SALİH GERGERLİOĞLU

Venhar Hanımlar Komisyonu olarak haftada bir Perşembe günleri 13:00’de başlayan oturumlarda; Tefsir, kitap okumaları ve kavramsal çalışmalar yapılmaktadır.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda, her hafta farklı konu ve konuşmacılarla  Venhar Cumartesi Sohbetleri olarak yapılan program, bu yıl yine her Cumartesi 19:30’da Allah Rasulü’nün hayatının farklı bölümleri hakkında konuşacak isimleri ağırlayacak.  Venhar Kur’an Evi’nde gerçekleştirilen ve 25 hafta sürecek olan “Siyer-i Nebi Okumaları”nın konu ve konuşmacılarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

 

 

NO

 

TARİH

 

KONU

 

KONUŞMACI

 

 

 

1

 

 

 

03.11.2018

İslam Öncesi Durum

Coğrafya:

Siyasî Durum: [Arabistan’ın Genel Durumu-Bizans, İran, Habeşistan ve Dünya siyasetinin genel yapısı]

Toplumsal/Kültürel Yapı (Cahiliye): [Nüfus-Kabile Hayatı-Aile yapısı-Örfler-Töreler-Ahlak-Edebiyat-Erkek-Kadın İlişkileri-Kadın Algısı v.b.]

Ekonomik Durum:

Dini Durum: Yahudilik-Hristiyanlık-Mecusilik-Sabiîlik-Putperestlik-Haniflik

 

 

 

 

Hüseyin Alan

 

 

 

2

 

 

 

10.11.2018

Risalet Öncesi Muhammed (a.s)

Soyu-Ailesi-Doğumu-Çocukluğu-Gençliği

Kâbe Hakemliği-Hılful Fudul Cemiyeti

Risalet Öncesi Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri: Yetim ve Fakir Oluşu-Çobanlık Yapması-Toplumdaki Yeri (yalnız/yetim/kıyıda-köşede)-el-Emin oluşu

Dinî Durumu: ‘Dalalette’ Oluşunun İzahı

Amcası ile Ticari Seferlere Katılması

Rahip Bahira Görüşmesi ve Kritiği

Şirk Merasimlerinden Uzak Duruşu

Ticari Faaliyetleri

İlk Evliliği-Hatice

 

 

 

 

Mehmet Emmi

 

 

3

 

 

17.11.2018

Elçi Olarak Görevlendirilmesi

Hira’da İnziva-İbadet (Tahannüs)-Neden Hira ve Neden İnziva/Yalnızlık?

İlk vahyin gelişi

“Cebrail Nebî’yi Sıktı” Rivayetinin Tahlili

İlk Beş Ayetin Tahlili

‘Neden Muhammed?’ Sorusunun Cevabı

‘Neden Mekke?’ Sorusunun Cevabı

 

 

Süleyman Melez

 

 

4

 

 

24.11.2018

İslam’a Davet ve İlk Müslümanlar

Nebî’nin Müddessir ve Müzzemmil Özelliği

İlk Davet Edilenler/İlk Müslümanlar ve Kısa Hal Tercümeleri

Davete Yönelik Gizli-Alenî Tartışmaları

Darul Erkam

Ebu Kubeys Tepesi

Peygamberin, Evine Akrabalarını Çağırması

 

 

Mehmet Yasak

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

01.12.2018

İslam’ın Tebliğine Tepkiler

Mecnun, Meftun, Meshûr, Şair,Ebter ve ‘Bizim Gibi Bir Beşer’ Türü Eleştirel Yaklaşımlar (Kalem Suresinin İlk Bölümü)

Tehditler

Fiili Müdahale/İşkence (Bilal-Ammar, Ammar’ın Anne ve Babası)

Muhalefet Sebepleri

Hamza ve Ömer’in Müslüman Oluşları

 

Faruk KARAASLAN

 

 

 

6

 

 

08.12.2018

Habeşistan Hicreti (1 ve 2)

Hicrete Katılanlar

Necaşi’nin Himayesi

Cafer’in Savunması

Hristiyan Ülkeye Sığınma ve Bugün Bu Olaydan Çıkartılan Alakalı-Alakasız Anlamlar

Habeşistan’a Hicret Eden Müminlerin Genel Olarak Yaşadıkları; Oradan Dönüşleri

Habeşistan Hicreti ve Rasulullah’ın evliliği

 

 

 

Mehmet Kantar

 

 

7

 

 

15.12.018

Boykot

Boykot Bugün nelere tekabül etmektedir?

Hüzün Yılı

Ebu Talib ve Hatice’nin Ölümlerinin Doğurduğu Sonuçlar: Himayesizlik

Taif Ziyareti (Taşlanma Rivayeti)

Müşrik Himayesi ve Bugünkü Karşılığı

 

 

Mustafa Erdoğan

 

8

 

22.12.018

Uzlaşma Teklifleri; Rasulullahın tarihi Cevabı (Bunlar Bugün Neye Tekabül Etmektedir)

Kafirûn Suresi

Akabe Biatları

Mekke Döneminde Mesaja Toplu Bakış

 

M. Ali Durmuş

 

9

 

29.12.2018

Hicret

Neden Hicret? Hicret Bir Kaçış mı, Strateji mi?

Hicreti Kur’an’ın Yönlendirmesi

Hicret Nasıl Oldu?

Rasulullahın Aldığı Tedbirler

 

Prof. Dr.

Mustafa Ağırman

 

 

10

 

 

05.01.2018

Kurumsallaşma Süreci

Kuba: İlk Mescid

İlk Cuma Namazı

Cumanın Mekke’de Kılınmayıp, Medîne’ye Ayak Basar Basmaz Farz Kılınışındaki Hikmet?

Ebu Eyyub el-Ensarî’nin Evinde Misafirlik

Medîne’de Mescid-i Nebi’nin İnşası

Ve (Rasulullah Döneminde) Diğer Mescidler

Suffe

 

 

 

Sümeyra Çakmak

 

 

11

 

 

12.01.2019

Medîne’de İlk İcraatlar

Nüfus Sayımı

Medîne’nin Sınırlarını Tespit

Muâhât (Kardeşlik Akti)

Medîne Vesikası/Sözleşmesi

Ezan

İlk Bayram Namazı

Kıblenin Değişimi

 

 

Hasan Bakırcı

 

 

12

 

 

19.01.2019

İlk Seriyyeler ve Gazveler (Batn-ı Nahle Seriyyesi, Ebvâ, Buvat, Bedru’l-ûlâ Gazvesi v.b)

Bedir ve Sonuçları (Azlık-Çokluk Meselesi; Allah’ın Yardımı; Esirlere Muamele v.b)

Kaynukaoğulları Hadisesi

Ka’b b. Eşref’in Katli

 

 

Prof. Dr.

Zülfikar Durmuş

 

 

13

 

 

26.01.2019

Uhud Savaşı

Uhud’da Münafıklar

Yenilginin Sebepleri

Allah’ın Yardımı

Uhud’da Kadınların Yardımları

Hamrau’l-Esed Olayı

Nadiroğulları Hadisesi (625)

Recî Olayı

Bi’r-i Mâûne

 

 

Yasemin Keçeli

 

14

 

02.02.2019

Hendek Savaşı

Kureyzaoğulları Hadisesi

Ahmet Durmuş
 

15

 

09.02.2019

Mustalikoğulları [Müreysî] Savaşı

İbni Selul’ün Fitne Çıkartması

İfk Hadisesi

 

Talip Orhan

 

16

 

16.02.2019

Hudeybiye Antlaşması ve Tahlili

Rıdvan Biatı

Îs Hadisesi (Ebu Basîr ve Arkadaşları)

Umretul Kazâ

 

Ali Durmuş

 

17

 

23.02.2019

İslam’a Davet Mektupları

Hayber’in Fethi

Rasulullah’ın Safiyye ile Evlenmesi

 

Ali İhsan Fetih

18 02.03.2019 Mute Savaşı Emin Yıldırım
 

19

 

09.03.2019

Mekke’nin Fethi

Hatıb b. Ebi Beltea Olayı

Faruk Karaaslan
 

20

 

16.03.2019

Huneyn-Evtas Savaşları (630)

Taif Kuşatması

Esirler ve Ganimetler

Ensarın Ganimet Krizi

 

Hülya Kıska

 

21

 

23.03.2019

Tebük Seferi

Tebük’te İnfak

Tebük’te Münafıklar

Seferden Geri Kalanlar

Mescid-i Dırar ve Münafıklar

 

Bünyamin Zeran

 

22

 

30.03.2019

Heyetler Yılı (Senetu’l-Vufûd)

Necran Heyeti

Şeyma Mavuşgil
 

23

 

06.04.2019

Veda Haccı

Veda Hutbesi-Hutbede Öne Çıkan Hususlar

(Hz. Ali ve Gadir-i Hum Olayı)

 

Hüseyin Çakmak

 

24

 

13.04.2019

Peygamber’in Vefatı-Defni

Mirası

Geçim kaynakları

 

Yakup Ulubaş

 

25

 

20.04.2019

Evlilik Hayatı

Hanımları ve Çocukları

Abdi Keçeli

Değerli Müslümanlar, 2018-2019 dönemi Venhar Çocuk etkinliklerimiz 20 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayan programlarımız her hafta Cumartesi günleri 10:00 – 14:00 saatleri arasında yapılıyor.

Venhar Çocuk olarak 1-8. sınıf arası kız ve erkek çocuklar için çok kıymetli hanım kardeşlerimizle  başlattığımız bu çalışmada neler mi var?

  • Kur’an’ı Kerim (Yüzüne okuma ve anlam)
  • Surelerin Kimliği
  • Siyer-i Nebi
  • İlmihal
  • 40 Ayet
  • Eğlenceli Etkinlikler

Bunlardan da önemlisi çocuklarımız arasında kardeşlik tesis etme, sorgulama, anne babaya hürmet, birbirine hayrı ve sabrı tavsiye etme ve okuma alışkanlığı  gibi faziletleri o küçücük bedenlere kazandırmaya çalışıyoruz.

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist