Venhar Kur’an Evi

Sitemizin de yazarlarından Mehmed Durmuş’un anlatımı ile her Pazartesi akşamı 19:00’da başlayan Tefsir derslerimizde; sade, kavram odaklı ve günümüzdeki yaşamlara ışık tutacak mahiyette olmasına dikkat ediliyor. Mushaf sırasının takip edildiği derslerin bir tanesi yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

Her Hafta Perşembe günleri 19:30’da bir konuşmacının söz aldığı Yakın Tarih Okumaların, 45’er dakikalık iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Venhar Kur’an Evi’nde gerçekleştirilen ve inşallah 23 hafta sürecek olan bu seminer dizisinin konu ve konuşmacılarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

 

NOTARİHKONUKONUŞMACI
104.10.20183. Selim ve 2. Mahmut Dönemi Reformlar Siyasi ve İktisadi Duruma Genel Bir BakışERDEM ZERAN
211.10.2018Tanzimat Dönemi ve 1873-1878 Yılları BunalımıZÜLEYHA KOÇAK
318.10.20181. Meşrutiyet- 2. Meşrutiyet ve Pozitivizm Gelişmesi (Pozitivist Yayınlar ve AydınlarMEHMET AKİF COŞKUN
425.10.2018Jön Türkler ile İttihat ve Terakki PartisiSALİH GERGERLİOĞLU
501.11.20181. Dünya Savaşında Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler ve Savaşın Osmanlı Devletine EtkileriALAADDİN AYDIN
608.11.2018TBMM Hükümeti 1. Meclis (1920-1923)ALAADDİN AYDIN
715.11.2018Cumhuriyet Döneminde Aydınlar ve Siyasal Sisteme Katkıları (Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yunus Nadi, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay vs.)BÜNYAMİN ZERAN
822.11.2018BÜNYAMİN ZERAN
929.11.2018Türkiye’de Siyasal Sistemin İnşası (1923-1926) ve Terakki Perver Cumhuriyet FırkasıABDİ KEÇELİ
1006.12.2018Türkiye’de Laikliğin İnşası ve Siyasal DevrimlerEMİNE NUR KANTAR
1113.12.2018Cumhuriyet’in Kuruluşundan Mustafa Kemal’in Ölümüne Kadar ki Süreçte Türkiye’de İktisadi TabloMUHAMMED İKBAL DURMUŞ
1220.12.2018Mustafa Kemal’in Ölümünden Sonraki Tek Partili Dönem Milli Şef DönemiMETİN MAVUŞGİL
1327.12.2018Cumhuriyet Dönemi STK’ları (Türk Ocakları, Halkevleri)MEHMET AKİF COŞKUN
1403.01.2019Azınlıklar KonusuİNANÇ ÖZEKMEKÇİ
1510.01.2019Türkiye’de Ordu Devlet İlişkisi ve Darbeler 1960-1971 ve 1980 DarbeleriHÜSEYİN ÇAKMAK
1617.01.2019Özal Dönemi ve Türkiye’nin Liberalleşmeye Açılan YüzüM. KÜRŞAT ATALAR
1724.01.2019Türkiye’de İslamcılık Düşüncesinin Tarihi Seyri (Osmanlı’nın Son Döneminden 1970’lere Kadar)İFFET DURMUŞ
1831.01.2019İslamcıların Erbakan Özelinde Partileşmeyle İmtihanı ve Erbakan’ın Kurduğu Partilerin Siyasi ve Dini Düşünce DinamiğiHÜSEYİN ÇAKMAK
1907.02.20191960 Sonrası Sol ve İslamcı AkımlarMUHAMMED İKBAL DURMUŞ
2014.02.2019AKP Dönemi Türkiyesi ve AKP’nin Geçirdiği Düşünsel EvrelerERDEM ZERAN
2121.02.2019Fethullah Gülen Cemaati ve Düşünsel KimliğiRUFİ TİRYAKİ
2228.02.201927 Nisan E-Muhturasından Sonraki Devlet Refleksindeki Değişimler, Gülen Cemaatinin Siyasete Etkisi ve Sonrasındaki Askere Yönelik OperasyonlarEMİN YILDIRIM
2307.03.201915 Temmuz Darbesi, AKP’nin Süreçteki Rolü ve Darbe Sonrası SiyasetiSALİH GERGERLİOĞLU

Venhar Hanımlar Komisyonu olarak haftada bir Perşembe günleri 13:00’de başlayan oturumlarda; Tefsir, kitap okumaları ve kavramsal çalışmalar yapılmaktadır.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda, her hafta farklı konu ve konuşmacılarla Venhar Cumartesi Sohbetleri olarak yapılan program, bu yıl yine her Cumartesi 19:30’da Allah Rasulü’nün hayatının farklı bölümleri hakkında konuşacak isimleri ağırlayacak. Venhar Kur’an Evi’nde gerçekleştirilen ve 25 hafta sürecek olan “Siyer-i Nebi Okumaları”nın konu ve konuşmacılarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

Kayseri’de ikamet edip de duyurulardan SMS ile haberdar olmak istenmesi halinde, sitemizin iletişim bölümünden cep numaranızı bildirerek talepte bulunabilirsiniz.

 

 

NO

TARİH

KONU

KONUŞMACI

 

 

 

1

 

 

 

03.11.2018

İslam Öncesi Durum

Coğrafya:

Siyasî Durum: [Arabistan’ın Genel Durumu-Bizans, İran, Habeşistan ve Dünya siyasetinin genel yapısı]

Toplumsal/Kültürel Yapı (Cahiliye): [Nüfus-Kabile Hayatı-Aile yapısı-Örfler-Töreler-Ahlak-Edebiyat-Erkek-Kadın İlişkileri-Kadın Algısı v.b.]

Ekonomik Durum:

Dini Durum: Yahudilik-Hristiyanlık-Mecusilik-Sabiîlik-Putperestlik-Haniflik

Hüseyin Alan

 

 

 

2

 

 

 

10.11.2018

Risalet Öncesi Muhammed (a.s)

Soyu-Ailesi-Doğumu-Çocukluğu-Gençliği

Kâbe Hakemliği-Hılful Fudul Cemiyeti

Risalet Öncesi Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri: Yetim ve Fakir Oluşu-Çobanlık Yapması-Toplumdaki Yeri (yalnız/yetim/kıyıda-köşede)-el-Emin oluşu

Dinî Durumu: ‘Dalalette’ Oluşunun İzahı

Amcası ile Ticari Seferlere Katılması

Rahip Bahira Görüşmesi ve Kritiği

Şirk Merasimlerinden Uzak Duruşu

Ticari Faaliyetleri

İlk Evliliği-Hatice

Mehmet Emmi

 

 

3

 

 

17.11.2018

Elçi Olarak Görevlendirilmesi

Hira’da İnziva-İbadet (Tahannüs)-Neden Hira ve Neden İnziva/Yalnızlık?

İlk vahyin gelişi

“Cebrail Nebî’yi Sıktı” Rivayetinin Tahlili

İlk Beş Ayetin Tahlili

‘Neden Muhammed?’ Sorusunun Cevabı

‘Neden Mekke?’ Sorusunun Cevabı

Süleyman Melez

 

 

4

 

 

24.11.2018

İslam’a Davet ve İlk Müslümanlar

Nebî’nin Müddessir ve Müzzemmil Özelliği

İlk Davet Edilenler/İlk Müslümanlar ve Kısa Hal Tercümeleri

Davete Yönelik Gizli-Alenî Tartışmaları

Darul Erkam

Ebu Kubeys Tepesi

Peygamberin, Evine Akrabalarını Çağırması

Mehmet Yasak

 

 

 

 

5

 

 

 

 

01.12.2018

İslam’ın Tebliğine Tepkiler

Mecnun, Meftun, Meshûr, Şair,Ebter ve ‘Bizim Gibi Bir Beşer’ Türü Eleştirel Yaklaşımlar (Kalem Suresinin İlk Bölümü)

Tehditler

Fiili Müdahale/İşkence (Bilal-Ammar, Ammar’ın Anne ve Babası)

Muhalefet Sebepleri

Hamza ve Ömer’in Müslüman Oluşları

 

Faruk KARAASLAN

 

 

6

 

 

08.12.2018

Habeşistan Hicreti (1 ve 2)

Hicrete Katılanlar

Necaşi’nin Himayesi

Cafer’in Savunması

Hristiyan Ülkeye Sığınma ve Bugün Bu Olaydan Çıkartılan Alakalı-Alakasız Anlamlar

Habeşistan’a Hicret Eden Müminlerin Genel Olarak Yaşadıkları; Oradan Dönüşleri

Habeşistan Hicreti ve Rasulullah’ın evliliği

Mehmet Kantar

 

 

7

 

 

15.12.018

Boykot

Boykot Bugün nelere tekabül etmektedir?

Hüzün Yılı

Ebu Talib ve Hatice’nin Ölümlerinin Doğurduğu Sonuçlar: Himayesizlik

Taif Ziyareti (Taşlanma Rivayeti)

Müşrik Himayesi ve Bugünkü Karşılığı

Mustafa Erdoğan

 

8

 

22.12.018

Uzlaşma Teklifleri; Rasulullahın tarihi Cevabı (Bunlar Bugün Neye Tekabül Etmektedir)

Kafirûn Suresi

Akabe Biatları

Mekke Döneminde Mesaja Toplu Bakış

M. Ali Durmuş

 

9

 

29.12.2018

Hicret

Neden Hicret? Hicret Bir Kaçış mı, Strateji mi?

Hicreti Kur’an’ın Yönlendirmesi

Hicret Nasıl Oldu?

Rasulullahın Aldığı Tedbirler

Prof. Dr.

Mustafa Ağırman

 

 

10

 

 

05.01.2018

Kurumsallaşma Süreci

Kuba: İlk Mescid

İlk Cuma Namazı

Cumanın Mekke’de Kılınmayıp, Medîne’ye Ayak Basar Basmaz Farz Kılınışındaki Hikmet?

Ebu Eyyub el-Ensarî’nin Evinde Misafirlik

Medîne’de Mescid-i Nebi’nin İnşası

Ve (Rasulullah Döneminde) Diğer Mescidler

Suffe

Sümeyra Çakmak

 

 

11

 

 

12.01.2019

Medîne’de İlk İcraatlar

Nüfus Sayımı

Medîne’nin Sınırlarını Tespit

Muâhât (Kardeşlik Akti)

Medîne Vesikası/Sözleşmesi

Ezan

İlk Bayram Namazı

Kıblenin Değişimi

Hasan Bakırcı

 

 

12

 

 

19.01.2019

İlk Seriyyeler ve Gazveler (Batn-ı Nahle Seriyyesi, Ebvâ, Buvat, Bedru’l-ûlâ Gazvesi v.b)

Bedir ve Sonuçları (Azlık-Çokluk Meselesi; Allah’ın Yardımı; Esirlere Muamele v.b)

Kaynukaoğulları Hadisesi

Ka’b b. Eşref’in Katli

Prof. Dr.

Zülfikar Durmuş

 

 

13

 

 

26.01.2019

Uhud Savaşı

Uhud’da Münafıklar

Yenilginin Sebepleri

Allah’ın Yardımı

Uhud’da Kadınların Yardımları

Hamrau’l-Esed Olayı

Nadiroğulları Hadisesi (625)

Recî Olayı

Bi’r-i Mâûne

Yasemin Keçeli

 

14

 

02.02.2019

Hendek Savaşı

Kureyzaoğulları Hadisesi

Ahmet Durmuş
 

15

 

09.02.2019

Mustalikoğulları [Müreysî] Savaşı

İbni Selul’ün Fitne Çıkartması

İfk Hadisesi

Talip Orhan

 

16

 

16.02.2019

Hudeybiye Antlaşması ve Tahlili

Rıdvan Biatı

Îs Hadisesi (Ebu Basîr ve Arkadaşları)

Umretul Kazâ

Ali Durmuş

 

17

 

23.02.2019

İslam’a Davet Mektupları

Hayber’in Fethi

Rasulullah’ın Safiyye ile Evlenmesi

Ali İhsan Fetih

1802.03.2019Mute SavaşıEmin Yıldırım
 

19

 

09.03.2019

Mekke’nin Fethi

Hatıb b. Ebi Beltea Olayı

Faruk Karaaslan
 

20

 

16.03.2019

Huneyn-Evtas Savaşları (630)

Taif Kuşatması

Esirler ve Ganimetler

Ensarın Ganimet Krizi

Hülya Kıska

 

21

 

23.03.2019

Tebük Seferi

Tebük’te İnfak

Tebük’te Münafıklar

Seferden Geri Kalanlar

Mescid-i Dırar ve Münafıklar

Bünyamin Zeran

 

22

 

30.03.2019

Heyetler Yılı (Senetu’l-Vufûd)

Necran Heyeti

Şeyma Mavuşgil
 

23

 

06.04.2019

Veda Haccı

Veda Hutbesi-Hutbede Öne Çıkan Hususlar

(Hz. Ali ve Gadir-i Hum Olayı)

Hüseyin Çakmak

 

24

 

13.04.2019

Peygamber’in Vefatı-Defni

Mirası

Geçim kaynakları

Yakup Ulubaş

 

25

 

20.04.2019

Evlilik Hayatı

Hanımları ve Çocukları

Abdi Keçeli

Değerli Müslümanlar, 2018-2019 dönemi Venhar Çocuk etkinliklerimiz 20 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayan programlarımız her hafta Cumartesi günleri 10:00 – 14:00 saatleri arasında yapılıyor.

Venhar Çocuk olarak 1-8. sınıf arası kız ve erkek çocuklar için çok kıymetli hanım kardeşlerimizle başlattığımız bu çalışmada neler mi var?

  • Kur’an’ı Kerim (Yüzüne okuma ve anlam)
  • Surelerin Kimliği
  • Siyer-i Nebi
  • İlmihal
  • 40 Ayet
  • Eğlenceli Etkinlikler

Bunlardan da önemlisi çocuklarımız arasında kardeşlik tesis etme, sorgulama, anne babaya hürmet, birbirine hayrı ve sabrı tavsiye etme ve okuma alışkanlığı gibi faziletleri o küçücük bedenlere kazandırmaya çalışıyoruz.