KARZ-I HASEN

KARZ-I HASEN Bir Kur’an terimi olan karz-ı hasen, karz ve hasen kelimelerinin terkibinden oluşmaktadır. Kur’an’da hem fiil hem de mastar...

Oku

Reform Üzerine

Reformu, mevcut bir toplumsal ‘formu’ yahut yaşam biçimini re-forme etmek, yeniden düzenlemek olarak özetlersek, Değişimin/reformun neye dayanılarak yapılacağı önem kazanır…...

Oku

Nahenk

Bu Yazı İktibas Dergisi Haziran 2021, 510. Sayısında Yayınlanmıştır 19.11.2017 Saat 09.00 Kayseri Uyumsuzluk hali yaşıyoruz durmadan. Geçmişimizin bakışlarıyla nakış...

Oku

Her-kes-leş-mek

Kulluk yürüyüşümüzde sanıyorum, yozlaşma alanlarından biri de; herkesleşmektir… Toplumsal zemin bizi herkesleştirmek için bütün imkân ve fırsatlarını kullanıyor… Herkes gibi...

Oku

İktidarı Kutsamak

II. Meşrutiyet ilan edilip, İttihatçılar iktidara geldiğinde, şikâyet edilen devr-i sabıkın başka bir surete dönüşüp süreceği kimsenin aklına gelmemişti. Meşrutiyet...

Oku
Page 1 of 25 1225