Etiket: Yakup Döğer

Şehrin zihniyeti

Lale Devri:Sefahatin Kısa Tarihi

Tarihimiz bugünümüze benzerliği ve yaşadığımız döneme ışık tutması bakımında olağanüstü hadiselerle doludur. Tarih bir milletin hafızasıdır demişler. Tarihe bakar günü ...

İktidarı Kutsamak

İktidarı Kutsamak

II. Meşrutiyet ilan edilip, İttihatçılar iktidara geldiğinde, şikâyet edilen devr-i sabıkın başka bir surete dönüşüp süreceği kimsenin aklına gelmemişti. Meşrutiyet ...

Zülf-i Yare Dokunmak

Zülf-i Yare Dokunmak

Klasik nasihatnamelerde, iyiliği ve güzelliği tavsiye eden, amele yönelten metinlerde, “önce kendi nefsime” tabirine sık sık rastlarız. Yani müellif, biraz ...

Medeniyet Kavramı Üzerine

Medeniyet Kavramı Üzerine

Müslümanlık düşüncesine sonradan dahil olan onlarca kavram mevcuttur. Bu kavramların içinde en önemlilerinden biri şüphesiz ki Medeniyet kavramıdır. Medeniyet kavramının ...

Analık Üzerine

Analık Üzerine

Kadınlığın analık duygularından soyutlandığı modern hayat tasavvurunda, büyük kitleler tarafından analık, en iyimser düşüncede ikinci sırada görülmektedir. Özellikle kapitalizmin üretim ...

Ne Yapmalı?

Ne Yapmalı?

Bir idealin bir davanın sahiplerinin en büyük arzuları, beklentileri ve gösterdikleri gayret, sahip oldukları dünya görüşünün yaşadıkları zaman ve mekân ...

Modernleşme ve Ulema

Modernleşme ve Ulema

Osmanlı Devletinin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan güçten düşmesi, Avrupa’nın siyasi ekonomik ve askeri baskısı, Devleti Ali’yi bir takım değişiklikler ...

Kurtuluş Düşüncesi

Kurtuluş Düşüncesi

Tarihi süreçlerde ortaya çıkan siyasi, askeri, sosyal, iktisadi buhranlar ferdi içtimai ve devlet olarak insanları çözüm arayışlarına mecbur bırakmıştır. Zamanın ...

Laik Ahlak

Laik Ahlak

Dine ait hemen hemen her kavram yeniden tanımlanmaya, bugünün dilinde anlaşılacak şekilde izaha muhtaç hale geldi. Hayatında her türlü putu ...

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist