Etiket: Atasoy Müftüoğlu

Atasoy Müftüoğlu Sakarya’da konuştu

Romantik Yalanlar, Ütopik Beklentiler

Modern-seküler dünya; Müslüman halkları, normal, yasal süreçlerden, ahlaki/insani/kültürel/siyasal süreçlerden dışlanması gereken; varlıkları, sadece biyolojik varlıklar, sayısal/ istatistiki varlıklar olarak tanınan, ...

Talihsiz Zamanlar ve İrade Felci

Uçsuz Bucaksız Bir Cehalet

Konformist kültürü veya kültürsüzlüğü, konformist din algısını ve hayat tarzını içselleştiren, bu kültürsüzlük ve hayat tarzıyla bütünleşen toplumlar; İslami ölçü, ...

Talihsiz Zamanlar ve İrade Felci

Felç Edici İmkansızlıklar

Sömürgeci dünya görüşü ve değer sistemi; akılsız ve düşüncesiz umutları olan, kaderciliği ve kehanet kültürünü içselleştiren, yapısal edilgenlikleri ve kısır ...

Atasoy Müftüoğlu: Gerçekleri Zamanında Söylemek

İslami Varoluşun Kalbini Kaybetme

Atlantik güç merkezi ile Avrasya güç merkezi arasında bölünen bir dünyada yaşanan küresel güç mücadelesi, uluslararası gerilimleri, jeopolitik gerilimleri, askeri gerilimleri derinleştiriyor, ...

Talihsiz Zamanlar ve İrade Felci

Umutsuz Bir Romantizm

İslam dünyasında, İslami bütünlük bilincinin parçalanması, varoluşsal farkındalık kayıplarıyla birlikte, bir yanda gelenek bütün boyutlarıyla mutlaklaştırılınca, İslami akıl bütünüyle değersizleştirildi; ...

Ufuksuzluk ve Bilinçsizlik Mağaraları

Bağımsızlıklarını tamamlayamayan ülkelerde; toplumların, halkların, güncel/popülist/otoriter politik gündeme hapsedilmeleri, ilgili toplumlarda, farklı, çok boyutlu, çok ufuklu hiç bir gündeme hayat ...

Evrensel Zihinlerden Kabileci/Taşralı Zihinlere

Evrensel Zihinlerden Kabileci/Taşralı Zihinlere

Kendisini İslam’a nisbet eden bir toplumda-kültür’de, güncel politik dilin/söylemin/iktidarın, yıkıcı, tahkir ve tezyif edici demagojiler temelinde, muhalif-eleştirel çevreleri/kesimleri, sembolik/söylemsel kötülüklerle ...

Bilincin Ölümü ya da Antikacılık

Bilincin Ölümü ya da Antikacılık

İslam dünyasında ulus-devletler, geleneklerin, muhafazakarlıkların, etnik-dini-politik popülizmlerin vesayeti aracılığıyla, toplumsal konformizmi tahkim ettikleri, güçlendirdikleri için, İslam toplumları hiç bir alanda ...

A. Müftüoğlu: Geleceği Kaybetmek

A. Müftüoğlu: Geleceği Kaybetmek

İslam toplumlarında, İslam’ı araçsallaştırarak, istismar ederek oluşturulan hiyerarşik-katı-sorgulanamaz bağımlılık biçimleri sebebiyle, ilgili toplumların ufku resmi hikayelerle, resmi mitolojilerle kapatılıyor. Bu ...

Atasoy Müftüoğlu: Gerçekleri Zamanında Söylemek

Başkalarının Bilincine Maruz Kalmak

Bütün dünyada, bütün toplumlarda “ben” ile “öteki” arasındaki yabacılaşmalar, çatışmalar, karşıtlıklar ve uçurumlar derinleşiyor. Günümüz insanının, toplumlarının tercihlerine-eylemlerine-yönelişlerine idealler değil, ...

Atasoy Müftüoğlu: Gerçekleri Zamanında Söylemek

Hakikati Sevmek

Herhangi bir medeniyet tarihten çekildiğinde, ilgili medeniyetin himayesi altında bulunan halklar/kültürler büyük bir boşluk, belirsizlik içerisine girerek, yönlerini kaybeder, bir ...

Page 1 of 2 1 2

Hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdaki bölümden giriş yapabilirsiniz

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adı veya e-posta adresinizi girin.

Add New Playlist