Venhar Yorum: Susmak da Bir Önlemdir

Venhar Yorum: Susmak da Bir Önlemdir

Bütün dünyada din, ırk, coğrafya ve zengin-fakir ayrımı yapmaksızın bütün insanların aynı belaya maruz kaldığı çok ender vakalardan birini yaşıyoruz. Bela kelimesi Kur’an bilgisine aşina olanlara nâhoş gelmez. Bütün dünyayı kasıp kavuran virüs kelimenin tam anlamıyla bir ‘bela’dır....

Oku

Venhar Yorum: Rejimi/Sistemi Sorgulamak

Venhar Yorum: Rejimi/Sistemi Sorgulamak

Ülke siyasetini aklı selim ile değerlendirdiğimiz vakit rejimin/sistemin kıblesinin neresi olduğunu görüyoruz. Görmek isteyene yeteri kadar emare varken kabul etmemekte direnen zihni anlamak izahı zor bir durum. Geçtiğimiz ay Avrupa Konseyi Genel Sekreterini ağırlayan ülkenin Dışişleri Bakanı'nın toplantı...

Oku

Venhar Yorum: Ridde Yılları

Venhar Yorum: Ridde Yılları

2010’lu yıllar İslamî camia için bir nevi ‘ridde yılları’ olarak geçecek tarihe. Ridde: Geri dönüş yılları. Din adına edindiği bagajlarından kurtulma. Din adına edindiklerinin ‘bagaj’ sayıldığı yıllar. Bagajlarını boşaltan boşaltana. Doğrusunu söylemek gerekirse İslam’la mücadele, haçlılardan alınıp, Müslümanların...

Oku

Venhar Yorum: Görünüyor Olmanın Hafifliği

Venhar Yorum: Görünüyor Olmanın Hafifliği

Modernitenin şova dönük en önemli göstergelerinden biri kuşkusuz görünme duygusudur. İslam görünmekten ziyade hikmetle görmekten bahseder. Görünmek insanı nesne haline getirir. Beni görün çığlıkları aslında kendimi hissetmiyorum bana acıyın çığlıklarıdır. Derinlere indiğinizde mutsuz bir hayat görürsünüz. Dijital platformlara...

Oku

Venhar Yorum: Devlet Dini

Venhar Yorum: Devlet Dini

Geçmişten günümüze iktidarlar dinin toplumu yönetme ve ehlileştirmesi konusunda etkili bir araç olduğuna fikir birliği etmiş gibi mevcut sisteme zarar verecek her türlü fikre ve inanca karşı çıkmışlardır. İnanç insanı bedensel, ruhsal ve ahlaki açıdan yöneten, yönlendiren ve...

Oku

Venhar Yorum: Etkisiz Eleman

Venhar Yorum: Etkisiz Eleman

Bilginin hüküm sürdüğü modern, seküler zamanlardan geçiyoruz. Artık dünyanın parsel parsel edildiği gibi, insanlık da parçalara ayrılıp en küçük birimi olan bireye mahkum edilmekte. Ümmet, cemaat, aile gibi hayatlarımızı şekillendiren kavram ve kurumlarımız yok artık. İnsanlığın bireye indirgenmesi...

Oku

Venhar Yorum: Leviathan Devlet Buyruğu

Venhar Yorum: Leviathan Devlet Buyruğu

Avrupa'da rönesans ve reform hareketleri bünyesinde ortaya çıkan bir devlet önerisidir 'Leviathan' (16-17.yy). Tevrat ve İncil'de korkunç bir deniz canavarı olarak geçen bu yaratıktan esinlenilmiştir. Korku, güç, yenilmezlik, üstünlük, gizem gibi yönlerinden etkilenmiş olmalı ki Thomas Hobbes bu...

Oku

Venhar Yorum: Eşitsizlik

Venhar Yorum: Eşitsizlik

Liberal düşünürler mutluluk tatmin, fayda, iyilik gibi kelimeleri neredeyse eş anlamlı kullanıyorlar. Gerçekte mutluluk ve tatmin birbiriyle kesinlikle karıştırılmaması gereken kavramlardır. Liberal politikalar belirlenirken çok sayıda insanı “mutlu” edip az sayıda insanı üzecek şeyler ahlâken doğru kabul ediliyor....

Oku

Venhar Yorum: Ne Yaptın?

Venhar Yorum: Ne Yaptın?

Cahiliye fırtınasının estiği bir zamanda yaşıyoruz. Dünyanın her köşesinde hayatın her alanında farklı dozlarda da olsa hükmünü sürdürmekte. Boşluk bırakmaksızın her an ve yönden saldırmaya devam etmekte. İnsana, İslam’a dair kavram ve değerlere savaş açmış durumda. Onları yok...

Oku

Venhar Yorum: Ahlaki Çözülme

Venhar Yorum: Ahlaki Çözülme

İnsanoğlu olarak varolduğumuz dünyayı yüzyıllardır farklı fikirlerle farklı bakış açılarıyla ve inançlarla yorumluyoruz. Fakat zamanla insan Allah’ın lütfu olan üretme, hayatı kolaylaştırabilme yeteneğiyle dünyaya dair inanç ve anlayışlarını dünyaya yaymak için bazı icatlar ortaya çıkardı. (Radyo, gazete, kitap,...

Oku

Venhar Yorum: Darul İslam Nefislerimiz

Venhar Yorum: Darul İslam Nefislerimiz

Biz Müslümanlar her fırsatta dünyada ve ülkede olan-bitenlere itirazlarımızı yükseltiyor, eleştiri oklarını fırlatıyorsak da, bu itiraz ve eleştiriler bizleri sorumluluklarımızdan kurtarmıyor, bizleri günahsız yapmıyor. Münker olarak gördüğümüz her şeye, onu nehyetme maksadını güderek sesimizi yükseltmek, Allah'ın bize yüklediği...

Oku