Etiket: Derin Tarih

Kanlı Darbede İngiliz Mason İşbirliği

Kanlı Darbede İngiliz Mason İşbirliği

19. yüzyılda İngilte­re için “İngiliz imparatorluğu azametini (büyük­lüğünü) masonluk ve misyonerlik teşkilatlarına borçludur” denilmiş­tir (Ahmed Hamdi, Âlem-i İslam’da İngi­liz Misyonerleri, ...