Etiket: Atasoy Müftüoğlu

Bilincin Ölümü ya da Antikacılık

Bilincin Ölümü ya da Antikacılık

İslam dünyasında ulus-devletler, geleneklerin, muhafazakarlıkların, etnik-dini-politik popülizmlerin vesayeti aracılığıyla, toplumsal konformizmi tahkim ettikleri, güçlendirdikleri için, İslam toplumları hiç bir alanda ...

A. Müftüoğlu: Geleceği Kaybetmek

A. Müftüoğlu: Geleceği Kaybetmek

İslam toplumlarında, İslam’ı araçsallaştırarak, istismar ederek oluşturulan hiyerarşik-katı-sorgulanamaz bağımlılık biçimleri sebebiyle, ilgili toplumların ufku resmi hikayelerle, resmi mitolojilerle kapatılıyor. Bu ...

Atasoy Müftüoğlu: Gerçekleri Zamanında Söylemek

Başkalarının Bilincine Maruz Kalmak

Bütün dünyada, bütün toplumlarda “ben” ile “öteki” arasındaki yabacılaşmalar, çatışmalar, karşıtlıklar ve uçurumlar derinleşiyor. Günümüz insanının, toplumlarının tercihlerine-eylemlerine-yönelişlerine idealler değil, ...

Atasoy Müftüoğlu: Gerçekleri Zamanında Söylemek

Hakikati Sevmek

Herhangi bir medeniyet tarihten çekildiğinde, ilgili medeniyetin himayesi altında bulunan halklar/kültürler büyük bir boşluk, belirsizlik içerisine girerek, yönlerini kaybeder, bir ...

A. Müftüoğlu: Felç Edici Yanılsamalar

A. Müftüoğlu: Felç Edici Yanılsamalar

İslam dünyası toplumları kendilerine dayatılan kapitalist/seküler/liberal/demokratik gerçekliğin ve bu gerçekliğin somut ifadesi olan dünya görüşünün/hayat tarzının belirlediği sınırlar içerisinde hapsedilen, ...

Sorgulanması İstenmeyen Gerçekler

Sorgulanması İstenmeyen Gerçekler

İslam dünyası toplumlarının, içe ve geçmişe kapanmalarıyla birlikte, edilgen bir İslami toplumsal/siyasal/kültürel bünye oluştu. Edilgenlik zamanla İslam toplumlarının hakim özelliği ...