Bünyamin ZERAN

Bünyamin ZERAN

KORKU CUMHURİYETİ

Disipline edici iktidarın giderek mutlak iktidara dönüştüğü zamanlardayız. İktidar kendi gibi düşünmeyenleri “normalleştirme” çabası içine girmiştir. Artık hapishaneler, gözaltılar,...

MODERN İNSANIN AÇMAZI

Modern dünyanın kıskacında hapsolmuş insan kendine nefes aldıracak bir yer bulma ümidi ile çırpınıp durmaktadır. Modern mi olsa post modern...

İSLAM OLMAK NE DEMEKTİR?

İslam bizleri şereflendiren bir dindir. Adem'den bu güne kadar gönderilen bütün vahiyler insanı Allah'a teslim olmaya çağırmıştır. Tarih boyunca insanlığın...

YALNIZ VE AMAÇSIZ İNSAN

Endişe çağının insanı kendisini büyük bir boşlukta hissetmektedir. Dünyada etkili bir iş yapabileceğine dair duygularını yitirmiştir. Teslim olmuş ve tüm...

SİSTEM ALGISI ÜZERİNE

Tarihsel süreç içinde tağuti sistemler kendini yeniden reorganize edecek bir takım denemelerde bulunmuştur. Bu denemeler kuşkusuz dünya var oldukça...

SİSTEM, DEVLET VE REJİM

SİSTEM NEDİR? Sistem, devlet ve rejim kavramları birbirlerinden bağımsız olmamalarına karşın birbirleri ile aynı anlama gelmemektedir de kuşkusuz. Bu üç...

İSLAMİ MÜCADELE ÜZERİNE

İslam, insanı varlığıyla şereflendiren bir inanç biçimidir. İnsan kendisine şeref katan bu değere karşı gerekli hassasiyeti ve özeni göstermek zorundadır....

HAYATA DEĞER KATMALI İNSAN

Tarih sahnesinden çekileli çok oldu. Sözlerimiz eskidi, düşüncelerimiz değişti. Amellerimiz ile sözlerimiz arasına mesafe gireli çok oldu. Önce söz söylenir...

Page 2 of 3 123